Tầm nhìn và sứ mạng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Vision and Mission

DUT is a research university educating qualified graduates, providing excellent science and technology resources to serve the sustainable socio-economic development of Vietnam, especially the Central area and Highlands.

Đăng nhập

Đăng nhập

 
Chào Quý vị, Thầy Cô và các bạn sinh viên,


Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo:

1. Về việc thay đổi các trang tin đào tạo:
    
Từ ngày 15/04/2015, Nhà trường thay đổi địa chỉ các trang thông tin đào tạo và bổ sung một số trang tin mới.
Trang tin được đổi địa chỉ: Địa chỉ hiện thời: Địa chỉ cũ:
- Trang thông tin đào tạo của Trường: http://daotao.dut.udn.vn http://daotao.dut.edu.vn
- Trang hệ thống thông tin sinh viên: http://daotao.dut.udn.vn/sv http://tinchi.dut.udn.vn
- Trang tác nghiệp của cán bộ viên chức của Trường: http://daotao.dut.udn.vn/cb http://tinchi.dut.udn.vn/gv
- Trang dành cho nhà tuyển dụng xác thực thông tin
 bằng tốt nghiệp & kết quả học tập sinh viên tốt nghiệp:
http://daotao.dut.udn.vn/vr http://tinchi.dut.udn.vn/vr
Trang tin mới bổ sung: Địa chỉ:
- Trang thông tin tuyển sinh: http://daotao.dut.udn.vn/ts
- Trang dành cho sinh viên đánh giá lớp học phần: http://daotao.dut.udn.vn/ca
- Trang dành cho sinh viên đánh giá cuối khóa học: http://daotao.dut.udn.vn/pa
2. Về việc thôi duy trì tài khoản email đã cấp đối với sinh viên tốt nghiệp, thôi học:
    
Để có thể phục vụ tốt hơn cho các sinh viên đang học, Nhà trường sẽ thôi duy trì tài khoản email đã cấp (có domain là sv.dut.edu.vn) đối với sinh viên tốt nghiệp, thôi học. 30 ngày sau khi tốt nghiệp hoặc thôi học, tài khoản email do Trường cấp cho sinh viên diện này sẽ không có hiệu lực nữa.
     Các em lưu ý để chuyển các thông tin quan trọng của mình sang các phương tiện lưu trữ khác.


Phòng Đào tạo.