Thông tin - thông báo
15/08/2014:     Bổ sung chức năng website
- Từ học kỳ hè 2014, website có thêm các chức năng: đăng ký sử dụng máy chiếu, quản lý (xem tình trạng/ thống kê sử dụng/ kiểm soát sử dụng) phòng học, tìm thời gian trống của sinh viên trong lớp học phần.
24/06/2014:     Kế hoạch năm học 2014-2015 của các khóa
- Kế hoạch năm học 2014-2015 của khóa: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hệ VLVH.
03/06/2014:     Lưu ý về thay đổi phòng học học kỳ hè 2014
- PĐT lưu ý: Sau thời gian tuyển sinh, đến tuần 49 có thể có một số lớp học kỳ hè 2014 thay đổi phòng học. Chi tiết: tại đây.
23/05/2014:     Thông báo mất điện ngày 24/5/2014
- Điện lực Đà Nẵng cắt điện khu vực Trường từ 6h30 đến 16h30 ngày thứ Bảy 24/5/2014.
29/04/2014:     Nghỉ Lễ 30/4 và 01/05
Nhà trường thông báo về thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2014 như sau:
- Thời gian nghỉ Lễ: từ ngày 30/4 đến hết ngày 02/5/2014. Ngày thứ Bảy (3/5) và Chủ nhật (4/5) là ngày nghỉ bình thường. Các lớp học phần có giờ học trùng thời gian nghỉ lễ thì giảng viên và sinh viên thống nhất để bố trí học bù;
- Trong thời gian từ 30/4 đến hết ngày 4/5/2014, không bố trí học bù. 
09/04/2014:     Liên quan đến tuyển sinh năm 2014
Công tác tuyển sinh năm 2014 của Trường có thay đổi so với các năm trước. Do vậy, nếu có thí sinh hoặc thân nhân thí sinh hỏi về tuyển sinh năm nay, kính đề nghị các thầy cô giới thiệu để thí sinh/ thân nhân thí sinh xem trực tiếp tại website tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (http://ts.udn.vn/Home.aspx) hoặc của trường Đại học Bách Khoa (http://www.dut.udn.vn/tuyensinh) nhằm đảm bảo thông tin tuyển sinh được nhất quán, chính xác.
08/04/2014:     Lưu ý liên quan đến cập nhật website
Các thầy cô lưu ý: Do Phòng Đào tạo liên tục cập nhật website này nên để đảm bảo các chức năng của website được thực thi đúng, đề nghị các thầy cô: trước khi đăng nhập nhấn phím tổ hợp Ctrl+F5.
30/03/2014:     Phòng Đào tạo nhắc nhở, cảnh báo về việc đặt mật khẩu
Do yêu cầu bảo mật, PĐT đề nghị thầy cô nào chưa đổi mật khẩu (vẫn còn để mật khẩu mặc định ban đầu) hoặc đã đặt lại nhưng quá đơn giản, thì cần phải đặt lại. Đến ngày 04/04/2014, quản trị hệ thống sẽ đặt lại mật khẩu mới đối với các tài khoản này. Sau đó, thầy cô cần liên hệ trực tiếp với quản trị để biết mật khẩu mới.