Thông tin - thông báo
09/04/2014:     Liên quan đến tuyển sinh năm 2014
Công tác tuyển sinh năm 2014 của Trường có thay đổi so với các năm trước. Do vậy, nếu có thí sinh hoặc thân nhân thí sinh hỏi về tuyển sinh năm nay, kính đề nghị các thầy cô giới thiệu để thí sinh/ thân nhân thí sinh xem trực tiếp tại website tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (http://ts.udn.vn/Home.aspx) hoặc của trường Đại học Bách Khoa (http://www.dut.udn.vn/tuyensinh) nhằm đảm bảo thông tin tuyển sinh được nhất quán, chính xác.
08/04/2014:     Lưu ý liên quan đến cập nhật website
Các thầy cô lưu ý: Do Phòng Đào tạo liên tục cập nhật website này nên để đảm bảo các chức năng của website được thực thi đúng, đề nghị các thầy cô: trước khi đăng nhập nhấn phím tổ hợp Ctrl+F5.
30/03/2014:     Phòng Đào tạo nhắc nhở, cảnh báo về việc đặt mật khẩu
Do yêu cầu bảo mật, PĐT đề nghị thầy cô nào chưa đổi mật khẩu (vẫn còn để mật khẩu mặc định ban đầu) hoặc đã đặt lại nhưng quá đơn giản, thì cần phải đặt lại. Đến ngày 04/04/2014, quản trị hệ thống sẽ đặt lại mật khẩu mới đối với các tài khoản này. Sau đó, thầy cô cần liên hệ trực tiếp với quản trị để biết mật khẩu mới.