Thông tin - thông báo
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.
27/08/2014:     Bổ sung chức năng ở website
- Các thầy/cô lưu ý: Từ ngày 28/8/2014, website http:/tinchi.dut.udn.vn/gv  đã được bổ sung chức năng phát sinh thông báo cho sinh viên theo logic như sau:
    + Khi thầy/cô báo nghỉ, website này sẽ phát sinh thông báo bên website http:/tinchi.dut.udn.vn (ở Tab "TB đến lớp học phần) với tiêu đề có dạng "Thông báo đến lớp: [......] ........" và nội dung có dạng "Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC ngày......". Nếu sau đó Thầy/Cô hủy báo nghỉ thì thông báo sẽ mất; 
    + Tương tự, khi thầy/cô báo dạy bù, website này sẽ phát sinh thông báo bên website http:/tinchi.dut.udn.vn với tiêu đề có dạng "Thông báo đến lớp: [....]......." và nội dung có dạng "Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày ......, tiết ..... tại phòng ....". Nếu sau đó Thầy/Cô hủy báo dạy bù thì thông báo sẽ mất;
25/08/2014:     Nghỉ lễ 2/9
- Nghỉ lễ 2/9/2014: Trường thông báo nghỉ 4 ngày từ ngày thứ Bảy 30/8 đến hết ngày thứ Ba 2/9/2014. Toàn trường dạy/học bù như sau: 
     + Ngày 07/09 (Chủ nhật): dạy và học bù cho ngày thứ Hai 01/09/2014;
     + Sáng 14/09 (Chủ nhật): dạy và học bù cho sáng thứ Bảy 30/08/2014;
     + Thầy cô có giờ dạy vào sáng thứ Bảy 30/8 và ngày thứ Hai 01/09 thì không cần báo nghỉ các ngày này, không cần báo dạy bù vào ngày CN 07/09 và sáng 14/09. Thầy cô nào không thể dạy bù vào ngày CN 07/09, sáng CN 14/09 thì thầy cô đăng ký bù vào buổi khác.
- Lưu ý: Kiểm tra "Anh văn đầu vào" sáng ngày 30/8/2014 vẫn thực hiện bình thường.
15/08/2014:     Bổ sung chức năng website
- Từ học kỳ hè 2014, website có thêm các chức năng: đăng ký sử dụng máy chiếu, quản lý (xem tình trạng/ thống kê sử dụng/ kiểm soát sử dụng) phòng học, tìm thời gian trống của sinh viên trong lớp học phần.
24/06/2014:     Kế hoạch năm học 2014-2015 của các khóa
- Kế hoạch năm học 2014-2015 của khóa: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hệ VLVH.
08/04/2014:     Lưu ý liên quan đến cập nhật website
Các thầy cô lưu ý: Do Phòng Đào tạo liên tục cập nhật website này nên để đảm bảo các chức năng của website được thực thi đúng, đề nghị các thầy cô: trước khi đăng nhập nhấn phím tổ hợp Ctrl+F5.