Thông tin - thông báo
14/03/2015:     Thông báo thay đổi địa chỉ website
- Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN thay đổi địa chỉ website này thành http://daotao.dut.udn.vn/cb và địa chỉ cũ sẽ hết hiệu lực từ ngày 15/04/2015.
28/12/2014:     Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2015
- Nhà trường thông báo về thời gian nghỉ dịp Tết dương lịch 2015: Nghỉ từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/01/2015..
21/12/2014:     Tạm ngừng tất cả các chức năng lưu thông tin trong thời gian từ 22h ngày 21/12 đến 6h ngày 22/12
Trường tạm ngừng chức năng lưu thông tin của website trong thời gian từ 22h ngày 21/12 đến 6h ngày 22/12, do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện bảo dưỡng & nâng cấp hệ thống mạng.
08/11/2014:     Mời Thầy Cô đăng ký coi thi cuối kỳ HK1/2014-2015
- Trong đợt thi cuối kỳ HK1/2014-2015, có một số Bộ môn không đủ giảng viên coi thi cuối kỳ khi Nhà trường tăng số lượng sinh viên thi cùng thời điểm đối với mỗi học phần. Phòng Đào tạo thông báo mời các Thầy Cô đăng ký coi thi thông qua website này. Chi tiết thông báo tại đây. Hướng dẫn thực hiện tại đây
- Đợt đăng ký thứ nhất: Trước ngày 12/11/2014.
09/10/2014:     Giải thích về sự thay đổi số lượng SV các lớp học phần, liên quan tính giờ quy đổi
- Số lượng sinh viên của lớp học phần có thể thay đổi so với số lượng đầu học kỳ, do: SV rút học phần hoặc đăng ký bổ sung vào lớp (ở nửa đầu tuần 3), SV bị buộc thôi học do học kém ở các kỳ trước (kết luận học vụ ngày 9/10/2014). Số liệu từ ngày 10/10/2014 là số liệu chính xác;
- Liên quan đến tính giờ giảng quy đổi: Giáo vụ khoa sẽ phân bổ (thực hiện bằng website) số SV làm đồ án môn học, ĐATN, thực tập cho GV trực tiếp phụ trách. Nếu cần phản hồi, Thầy/Cô sử dụng chức năng "Góp ý-Thắc mắc".
29/09/2014:     Lưu ý không lưu thông tin trong khoảng thời gian từ 23h ngày 29/9 đến 04h ngày 30/9/2014
- Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 29/9 đến 4h ngày 30/9/2014 nhà cung cấp dịch vụ mạng cho Trường sẽ nâng cấp hệ thống mạng nên có thể có sự gián đoạn truy cập website này. PĐT kính đề nghị Thầy/Cô trong thời gian này KHÔNG thực hiện các thao tác lưu thông tin vào máy chủ (như nhập điểm, báo nghỉ, báo dạy bù, thay đổi thông tin nhân thân/mật khẩu) để đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối.
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.
27/08/2014:     Bổ sung chức năng ở website
- Các thầy/cô lưu ý: Từ ngày 28/8/2014, website http:/tinchi.dut.udn.vn/gv  đã được bổ sung chức năng phát sinh thông báo cho sinh viên theo logic như sau:
    + Khi thầy/cô báo nghỉ, website này sẽ phát sinh thông báo bên website http:/tinchi.dut.udn.vn (ở Tab "TB đến lớp học phần) với tiêu đề có dạng "Thông báo đến lớp: [......] ........" và nội dung có dạng "Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC ngày......". Nếu sau đó Thầy/Cô hủy báo nghỉ thì thông báo sẽ mất; 
    + Tương tự, khi thầy/cô báo dạy bù, website này sẽ phát sinh thông báo bên website http:/tinchi.dut.udn.vn với tiêu đề có dạng "Thông báo đến lớp: [....]......." và nội dung có dạng "Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày ......, tiết ..... tại phòng ....". Nếu sau đó Thầy/Cô hủy báo dạy bù thì thông báo sẽ mất;
25/08/2014:     Nghỉ lễ 2/9
- Nghỉ lễ 2/9/2014: Trường thông báo nghỉ 4 ngày từ ngày thứ Bảy 30/8 đến hết ngày thứ Ba 2/9/2014. Toàn trường dạy/học bù như sau: 
     + Ngày 07/09 (Chủ nhật): dạy và học bù cho ngày thứ Hai 01/09/2014;
     + Sáng 14/09 (Chủ nhật): dạy và học bù cho sáng thứ Bảy 30/08/2014;
     + Thầy cô có giờ dạy vào sáng thứ Bảy 30/8 và ngày thứ Hai 01/09 thì không cần báo nghỉ các ngày này, không cần báo dạy bù vào ngày CN 07/09 và sáng 14/09. Thầy cô nào không thể dạy bù vào ngày CN 07/09, sáng CN 14/09 thì thầy cô đăng ký bù vào buổi khác.
- Lưu ý: Kiểm tra "Anh văn đầu vào" sáng ngày 30/8/2014 vẫn thực hiện bình thường.
15/08/2014:     Bổ sung chức năng website
- Từ học kỳ hè 2014, website có thêm các chức năng: đăng ký sử dụng máy chiếu, quản lý (xem tình trạng/ thống kê sử dụng/ kiểm soát sử dụng) phòng học, tìm thời gian trống của sinh viên trong lớp học phần.
24/06/2014:     Kế hoạch năm học 2014-2015 của các khóa
- Kế hoạch năm học 2014-2015 của khóa: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hệ VLVH.
08/04/2014:     Lưu ý liên quan đến cập nhật website
Các thầy cô lưu ý: Do Phòng Đào tạo liên tục cập nhật website này nên để đảm bảo các chức năng của website được thực thi đúng, đề nghị các thầy cô: trước khi đăng nhập nhấn phím tổ hợp Ctrl+F5.